Certifikáty

Systém manažérstva kvality - ISO 9001
iso9001

Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Norma poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality.


Environmentálne manažérstvo - ISO 14001 - Vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb, zámočníctvo, výroba a montáž výplní stavebných otvorov
iso14001

Systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.


Environmentálne manažérstvo - ISO 14001 - Výroba, montáž a servis doplnkov z plastov
iso14001

Systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.


Bezpečnosť a ochrana zdravia - OHSAS 18001 - Vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb, zámočníctvo, výroba a montáž výplní stavebných otvorov
ohsas18001

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože vytváranie priaznivých pracovných podmienok prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.


Bezpečnosť a ochrana zdravia - OHSAS 18001 - Výroba, montáž a servis doplnkov z plastov
ohsas18001

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože vytváranie priaznivých pracovných podmienok prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.


Certifikát - Preverenie zváračskej prevádzky
zvaranie

Spoločnosť Bala a.s. disponuje systémom manažmentu kvality ako aj odborným personálom pre zváračskotechnické činnosti. Spoločnosť preukázal splnenie požiadaviek kvality kladených na činnosť pri zváraní podľa DIN EN ISO 3834-2.


Certifikát - Nosné oceľové konštrukcie - Osvedčenie systému riadenia výroby
ocel

Spoločnosť Bala a.s. disponuje certifikátom pre výrobu nosných oceľových konštrukcií v súlade s EXC 2 EN 1090-2 pre stavebné účely vo všetkých typoch stavieb. Rozsah výroby: výroba, delenie, vŕtanie, tvárnenie, zváranie a povrchová úprava.


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov ETICS (Baumit)
baumit

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS (Baumit).


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov ETICS (Weber.therm)
terranova

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS (Weber.therm).