Our contacts

company headquarters:
BALA, a.s.
Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
Slovensko (Slovakia)
administrative office:
BALA, a.s.
Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín
Slovensko (Slovakia)

IČO: 36 228 427
DIČ: 2020196596
IČ DPH: SK2020196596
Register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10074/T

phone: +421 31 562 31 41
fax: +421 31 562 33 94
e-mail:

Personal meeting must be agreed in advance.

monday - friday: 08:00 - 16:00
saturday - sunday: CLOSED