Kontaktné informácie

sídlo spoločnosti:
BALA, a.s.
Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
Slovensko
administratívne sídlo:
BALA, a.s.
Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín
Slovensko

IČO: 36 228 427
DIČ: 2020196596
IČ DPH: SK2020196596
Zapísal: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10074/T

telefón: 031 / 562 31 41
fax: 031 / 562 33 94
e-mail:

Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť.

pondelok - piatok: 08:00 - 16:00
sobota - nedeľa: ZATVORENÉ